Маратон Плевен е пригоден за хора с увреждания

Кауза

Плевен - град с подходяща инфраструктура за хората с увреждания

Каузата на тазгодишния маратон е в помощ на хората с увреждания. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на градската среда към техните потребности. За целта ще работим заедно с местни организации и общината.

Scroll to top